Аргус Бул извършва качествено счетоводно обслужване на своите клиенти, като отношението ни към всеки е лично, основано на лоялност, коректност и конфиденциалност. Нашите клиенти заематлидерскипозиции в своята дейност, като сред тях са кредитни институции, инвестиционни компании, софтуерни фирми, дружества водещи в производството и търговията на Европейския пазар с дървесни пелети, фирми работещи в сферата на озеленяването и ландшафтната архитектура, пожаробезопасността, адвокатски дружества. Наши клиенти още са водеща верига от най-големите детски центрове в България, фирми заети в областта на търговията, ресторантьорството, туризма,строителствотои други услуги.

Аргус Бул извършва качествено счетоводно обслужване на своите клиенти, като отношението ни към всеки е лично, основано на лоялност, коректност и конфиденциалност. Нашите клиенти заематлидерскипозиции в своята дейност, като сред тях са кредитни институции, инвестиционни компании, софтуерни фирми, дружества водещи в производството и търговията на Европейския пазар с дървесни пелети, фирми работещи в сферата на озеленяването и ландшафтната архитектура, пожаробезопасността, адвокатски дружества. Наши клиенти още са водеща верига от най-големите детски центрове в България, фирми заети в областта на търговията, ресторантьорството, туризма,строителствотои други услуги.