Счетоводна къща Аргус Бул предлага пълно счетоводно обслужване, консултации, изготвяне на финансови отчети, декларации, както и представителство пред Националната агенция за приходите, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт и др.

Също така дружеството извършва всички дейности в областта на ТРЗ услугите, обезпечаващи работата на своите клиенти съгласно трудовото законодателство.

Счетоводна къща Аргус Бул предлага пълно счетоводно обслужване, консултации, изготвяне на финансови отчети, декларации, както и представителство пред Националната агенция за приходите, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт и др.

Също така дружеството извършва всички дейности в областта на ТРЗ услугите, обезпечаващи работата на своите клиенти съгласно трудовото законодателство.